Vizija

CREA THREA obučava lokalno stanovništvo u post-konfliktnim oblastima kao radnike Crea There.

Radnici Crea There pružaju trajnu ponudu kreativnih muzičkih i umjetničkih radionica za lokalnu zajednicu. Trenutno je na teritoriji Srebrenice u Bosni i Hercegovini pokrenut prvi kurs za obuku, gdje su muzičke i umjetničke radionice dugo vremena na raspolaganju za djecu i mlade, pružene od strane iskusnih stranih kreativnih terapeuta.

Sadašnji trening kurs počinje iz holističe vizije. Osim opšte psihološke obuke, postoji i ulaz iz nekoliko perspektiva. Lokalni pripravnici rade u zajednici (deca, mladi, pacijenti iz psihijatrijskih dnevih centara itd.) i time konstruišu organizaciju. Osnovni elementi muzičke i umjetničke terapije se integrišu na tender za komunalne glazbe i umjetnost. U zemlji u kojoj i dalje ostaje glavni tabu potražnja i ponuda terapije, mi nastojimo da se to smanji.

Iskusni terapeuti iz celog sveta podržavaju obuku i oblikovanje lokalnih radnika Crea Thera svojim stručnim znanjem tokom redovnih nedeljnih treninga i privremenih nadzornih i privremenih sastanaka. Na taj način se stvara lokalna mreža koja se formira i stalno razvija.

Misija

Misija organizacije je izgradnja mira i sprečavanje sukoba u post-konfliktnim područjima u regiji Srebrenica (Bosna i Hercegovina).

    Objektivi:
  • Osnaživanje: razvoj održive kreativne i terapeutske ponude za podsticanje kreativnosti u postkonfliktnim generacijama.
  • Pružanje psihološke podrške najugroženijim grupama: djeci, osobe sa mentalnim i fizičkim smetnjama, pacijenti sa psihijatrijskom dnevnom brigom.
  • Sprečavanje sukoba dovodeći ljude različite etničke pripadnosti zajedno.
  • Izgradnja kapaciteta: nudeći kreativno i terapeutsko osnovno znanje i metodologiju i obuku i obučavanje lokalnog osoblja.