Crea Thera je organizacija koja radi na osnaživanju i razvoju održive edukativne i terapeutske ponude u regionu Birac. Nakon rata u BiH, Crea Thera je postala aktivna sa ciljem da se obnovi zajednica. Cilj je obnoviti i stimulisati kreativnost postkonfliktnih generacija i zagovarati alternativne usluge u zajednici koje se zaboravljaju i ne integrišu unutar institucionalnih sistema, kao što su muzika i umjetnička terapija za ugrožene grupe (djeca, osobe sa mentalnim zdravljem, učenje i fizičku onesposobljenost, kao i psihijatrijske pacijente).

Prema statistikama, Bosna i Hercegovina je jedna od poslednjih koja preuzima korake u razvoju kada je u pitanju mentalno zdravlje. U ovom sektoru nema dovoljno novca kako bi se smanjili psihosomatski problemi u postkonfliktnim društvima koja su iskusila ne samo ratnu traumu već i ekonomsku i demokratsku deprivaciju. Takođe, kada je reč o mentalnom zdravlju i dobrobiti članova zajednice, ne postoji organizacija koja radi na socijalnoj inkluziji u oblasti mentalnog zdravlja.

Od 2005. godine vidimo da se broj korisnika centara za mentalno zdravlje gde Crea Thera radi dosta povećao. U Srebrenici sada postoji 200 registrovanih korisnika u Centru za mentalno zdravlje. Tim nudi profesionalnu terapiju u kombinaciji sa crtanjem, muzikom i igranjem. Tokom radionica pripremamo program koji se fokusira na to kako se angažovati u javnosti i verujemo da je važno integrirati cijelu zajednicu u proces učenja o blagostanju mentalnog zdravlja u post-konfliktnom društvu.

Konkretno, tokom rada smo primetili da kada se radi o terapiji i održavanju korisnika mentalnog zdravlja dnevnih centara, oni su suočeni sa nevoličenjem iz okolnog društva koje označavaju korisnike centara za mentalno zdravlje kao bolesne i nesposobne osobe. Stoga, tokom kreativne muzičke i umjetničke radionice pacijenti i djeca sa smetnjama u razvoju imaju mogućnost da uživaju u manje stresnom okruženju u kojem mogu naučiti nove vještine i bolje artikulirati svoje misli prema širem društvu. Naš cilj je integrirati i prekinuti ovu društvenu barijeru i stigmu korisnika centara za mentalno zdravlje u Podrinju i približiti izazove dnevnih pacijenata zajednici.