O Nama

Crea Thera je organizacija koja radi na osnaživanju i razvoju održive edukativne i terapeutske ponude u regionu Birac. Nakon rata u BiH, Crea Thera je postala aktivna sa ciljem da se obnovi zajednica. Cilj je obnoviti i stimulisati kreativnost postkonfliktnih generacija i zagovarati alternativne usluge u zajednici koje se zaboravljaju i ne integrišu unutar institucionalnih sistema, kao što su muzika i umjetnička terapija za ugrožene grupe (djeca, osobe sa mentalnim zdravljem, učenje i fizičku onesposobljenost, kao i psihijatrijske pacijente).

Broj održanih radionica u 2017

520

Crea Thera prostorije

120

Centrima za mentalno zdravlje

62

Okolina Srebrenice

20

Škole

Muzičke radionice

Različiti ciljevi terapije su se radili kroz sviranje na različitim instrumentima: poboljšanje samopouzdanja i samosvesti kroz vokalno treniranje, poboljšanje grupne kohezije i samosvesnosti kroz sviranje u bendovima, poboljšanje samosvesti učenjem različitih metoda improvizacije, bavljenje emocijama kroz različite muzičke vežbe, povećanje osećajne odgovornosti sviranjem u bendovima.

UMJETNIČKE RADIONICE

Različite vežbe sa novim materijalima pokreću fantaziju i kreativnost - pronalaženje kreativnog rešenja u procesu stvaranja umetnosti, rad na samopouzdanju i koncentraciji, zajednički rad - poštuju jedni druge, čekaju i traže jedni druge, rad na granicama, rad sa emocijama, skulpture na temu avantgarde, mandala, savršen dan, porodica, majka, nove tehnike, predmeti za reciklažu.

Matrica duše i tijela

Pratite nas na: